Yhdistyksen toiminta

Raision JHL ry:n toimintaa ohjaavat JHL -liiton ja JHL -yhdistysten säännöt.

Otteita yhdistyksen säännöistä:

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 1. Yhdistyksen nimi on Raision JHL ry ja sen kotipaikka on Raision kaupunki.
 2. Yhdistys kuuluu jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:een, jota nimitetään näissä säännöissä liitoksi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

 1. Yhdistyksen toimialueena on Raision kaupunki ja sen tarkoituksena on koota Raision kaupungin, Raision seurakunnan ja Raision Seudun koulutuskuntayhtymän palveluksessa työntekijöinä ja toimihenkilöinä työskentelevät sekä liiton järjestämisalalle opiskelevat liiton piiriin.
 2. Yhdistys toimii näiden (yhdistys-) ja liiton sääntöjen sekä päätösten mukaisesti jäsentensä palvelussuhteiden ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi heidän ammatillisten, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etujensa ja oikeuksiensa edistämiseksi ja laajentamiseksi sekä heidän yhteiskunnallisten valmiuksiensa parantamiseksi.
 3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
  a. valvoo voimassaolevan työlainsäädännön sekä muiden palvelussuhteisiin liittyvien säännösten ja sopimusten noudattamista,
  b. tekee esityksiä ja solmii paikallisia sopimuksia jäsenistöään koskevista työ- ja virkaehtosopimus-, työympäristö-, yhteistoiminta-asioista ja työelämän kehittämistä sekä muista jäsenistöään koskevista asioista, 
  c. järjestää kokouksia, koulutus- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä jäsenistölleen suunnattua harrastustoimintaa, 
  d. harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen ja liiton tunnetuksi tekemiseksi,
  e. on yhteistoiminnassa yhdistyksen tavoitteita ja toimintatarpeita tukevien yhdistysten ja järjestöjen kanssa.
 4. Yhdistys voi omistaa kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja muita rahoitusvälineitä.
  Toimintansa tueksi yhdistyksellä on oikeus järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa ravintola- ja majoitustoimintaa ja tavanomaista kioskikauppaa.