Järjestäytymisala ja jäsenyys

Järjestäytymisala

Henkilön järjestäytymisen JHL:n jäsenyhdistykseen ratkaisee yhdistyksen järjestäytymisala.
Järjestäytymisala on määritelty yhdistyksen sääntöjen 2 §:ssä. Jokaisella JHL:n yhdistyksellä on erilainen järjestäytymisala.

Henkilö järjestäytyy siihen JHL:n yhdistykseen, jonka järjestäytymisalavaatimuksen hän täyttää. Yhdistyksen järjestäytymisalalla ja yhdistyksen suorittamalla edunvalvonnalla on selkeä yhteys.

Raision JHL ry (396) tarkoituksena on koota jäsenikseen henkilöitä, joilla on työsuhde kuntaan, kuntayhtymään, seurakuntaan tai vastaavalla toimialalla toimivaan yhdistykseen, säätiöön tai vastaavaan.

Jäsenellä on vastuu jäsenyytensä hoitamisessa

Säilyttääkseen jäsenyytensä jäsenen tulee ilmoittaa kaikki jäsenmaksuissa tapahtuvat muutokset jäsenasioidenhoitajalle, OmaJHL palvelun kautta tai ottamalla yhteyttä JHL:n jäsenpalveluun.

Työssäkäyvien jäsenten jäsenmaksu

v. 2024 1 % ennakkopidätyksenalaisista tuloista.