Jäsenen eroaminen

Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä. Eroamisesta on aina tehtävä kirjallinen ilmoitus. Eroilmoituksen voi tehdä kirjautumalla Jatsi-jäsenpalveluun tai sen tekemistä varten voi pyytää kaavakkeen jäsenasiainhoitajalta.

Lisää tietoa jäsenasioista www.jhl.fi....