Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä. Eroamisesta on aina tehtävä kirjallinen ilmoitus. Eroilmoituksen voi tehdä JHL:n nettisivujen kautta.

Lisää tietoa jäsenasioista www.jhl.fi....