Raision JHL ry

13.12.2021

Yhdistyksemme nimi vaihtuu 1.1.2022 alkaen nimeksi, Raision JHL ry. Käytännössä nimenmuutos tapahtuu vähitellen, Tavoitteena on, että ainakin vuoden loppuun mennessä vain uusi nimi olisi enää käytössä.