Kevätkokouksen ajankohta on muutettu

15.3.2020

Yhdistyskirje 3/2020
 
Yhdistysten kokoukset ja tapahtumat koronaviruksen aikana

Liitto suosittelee jäsenyhdistyksiä pidättäytymään toistaiseksi jäsentilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä. Liiton sääntöjen mukaiset yhdistysten kokoukset voidaan pitää etäyhteyksillä sääntöjen määräämillä tavalla tai poikkeustilanteen perusteella siirtää pidettäväksi myöhemmässä vaiheessa.

Yhdistyksen hallituksen on tehtävä päätökset kokousten siirtämisistä, jäsentilaisuuksien/tapahtumien järjestämisistä ja/tai ulkomaan- ja kotimaan matkoista. Yhdistyksen hallituksen on päätöksiä tehdessään otettava huomioon THL:n ja STM:n ohjeet.

Liiton nettisivuilta löytyy tietoa koronaviruksen vaikutuksesta työhön. Sivulla on kattavasti linkit eri viranomaisten sivuille, joista löytyy lisätietoa.