Tasa-arvoa ja hyvinvointia vastuullisilla kuntapäätöksillä

20.2.2017

https://www.jhlblogi.fi/tasa-arvoa-hyvinvointia-vastuullisilla-kuntapaatoksilla/

Kunta edistää hyvinvointia ja terveyttä pitämällä huolen siitä, että kuntalaisilla on mahdollisuus toimia, osallistua, liikkua ja olla aktiivinen sekä elää arkea, jossa valinnat ja tekeminen parantavat kunkin henkilökohtaista elämää. Kuntapäättäjä luo päätöksillään mahdollisuuksia ja tukee kuntalaisia.